در این بخش می‌توانید اطلاعات کاملی را درمورد کالاهایی که شامل پرداخت جریمه هستند را به تفکیک عنوان، تنوع، کد جریمه، کد سفارش، کد صورتحساب، کد محموله، تاریخ سفارش، تاریخ جریمه، مبلغ جریمه و علت جریمه مشاهده کنید.

با کلیک روی قسمت جزئیات نیز اطلاعات جزئی‌تری دریافت خواهید کرد.