با انتخاب زیرمنوی لیست محموله‌ها، جزئيات تمامی محموله‌ها به شما نمایش داده می‌شود. این جزئیات شامل: کد محموله، تاریخ ثبت، تعداد کالا، وضعیت محموله، نوع محموله، ایجاد محموله توسط، تعداد ارسال‌شده، تعداد دریافت‌شده و آخرین ویرایش است.

با مراجعه به قسمت عملیات و جزئیات محموله نیز به اطلاعاتی جامع‌تر دست خواهید یافت.