هنگام موجود کردن کالا در انبار تکنولایف چه باید کرد؟

فروشنده باید کالا رو بدون ثبت سند حسابداری (یعنی به صورت امانی) از انبار خارج کند. به این صورت از سمت پارس همراه هم یک ورود بدون ثبت سند حسابداری لحاظ می‌شود.

زمان فروش کالا، چه کارهایی را فروشنده باید انجام دهد؟

در یک بازه دلخواه فروشنده باید با استفاده از امکانات پنل سایت میزان فروش خودش رو محاسبه کند و فاکتوری مشابه فاکتور در تصویر برای شرکت پارس همراه صادر کند.

  1. عنوان فاکتور صورتحساب فروش نیابتی کالا ثبت شود.
  2. در قسمت مشخصات فروشنده، مشخصات خودتان را ثبت کنید.
  3. در قسمت مشخصات حق العمل کار، مشخصات شرکت پارس همراه را ثبت کنید.

در قسمت توضیحات حتما عبارت «به هنگام ثبت معاملات فصلی ماده 169» را ثبت کنید.
گزینه خرید از طریق حق العمل کار را انتخاب کنید.
پس از صدور فاکتور  روی آن مهر بزنید و برای پارس همراه ارسال کنید.

پارس همراه در زمان فروش کالا، چه کاری انجام می دهد؟

در زمان فروش کالا فاکتوری به شرح زیر  توسط پارس همراه صادر می‌شود:

  1. عنوان: صورتحساب فروش نیابتی
  2. مشخصات حق‌العمل کار: که مشخصات شرکت پارس همراه است.
  3. مشخصات خریدار که مصرف کننده ی نهایی است: یک ستون بعد از شرح کالا نام فروشنده با عنوان عامر ثبت می‌شود.
  4. نوشتن در قسمت توضیحات:  «به هنگام ثبت معاملات فصلی ماده 169» گزینه خرید از طریق حق العمل کار را انتخاب کنید.

زمان ارسال اظهار نامه مالیاتی

فروشنده صرفا بر اساس فاکتور صادر شده برای پارس همراه باید فروش خودش را ثبت و ارزش افزوده را هم خود شرکت پرداخت کند. پارس همراه نیازی به ثبت در این سامانه ندارد.

زمان ارسال گزارش در سامانه معاملات فصلی

فروشنده و پارس همراه هردو موظفند تا گزاراشات خود را در این سامانه ارسال کنند، اختلاف فروش بین ارزش افزده و معاملات فصلی در شرکت پارس همراه مربوط به عدد فروش از طریق حق‌العمل‌کاری است.

زمان پرداخت صورتحساب تامین کننده

شرکت پارس همراه در بازه‌ مشخص پس از کسر مبالغ تبلیغات، پردازش، جریمه‌های احتمالی و… نسبت به پرداخت صورتحساب طبق قرارداد اقدام می‌کند.

صدور فاکتور حق‌العمل کاری

شرکت پارس همراه موظف است در پایان هر فصل بر اساس هزینه تبلیغات و پردازش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صدور فاکتور اجاره فضای تبلیغاتی اقدامات لازم را انجام دهد.

هردوشرکت باید این فاکتور را در سامانه ارزش افزوده ثبت کنند.

اعمال جرایم و تشویقات احتمالی

چون ممکن است جرایم و تشویقات احتمالی بعد از صورت حساب در سامانه درج شود، بهتر است در سرفصلی جدا و در سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی ثبت شود؛ تا قابلیت گزارش گیری برای هردو شرکت فراهم باشد.

سامانه‌ی افق

برای ثبت کالاها در سامانه افق شما باید دومرحله را انجام دهید.

مرحله اول:

ابتدا باید در بخش مالی پنل سلرها در سایت seller.technolife.ir فقط صورتحسابی که در وضعیت تسویه حساب هستند را انتخاب کنید.

در قسمت هدر (سمت چپ بالا) دکمه‌ی سامانه‌ی افق را انتخاب کنید. حال یک جدول می‌بینید که تعداد فروش، میانگین قیمت و کل قیمت کالاهای آن سند را مشاهده می‌کنید. با تایید این سند درخواست به سمت پنل ما ارسال می‌شود.

مرحله‌ی دوم:

همین کالاها را با کد نقش ارسال شده در سامانه‌ی افق ثبت کنید. دقت کنید حتما تعداد کالا و میانگین قیمت مطابق سندی باشد که در پنل برای شما صادر شده است. تاریخ ثبت سند را هم تاریخ شروع صورتحساب تنظیم کنید. حال نیاز است تا این سند را به سمت انبار پارس همراه ارسال کنید.

حال این 2 درخواست چک شده و سپس در سامانه افق ثبت نهایی می شوند.