با کلیک روی زیرمنوی سفارش‌های تامین‌شده، اطلاعاتی به تفکیک، عنوان کالا، دسته‌بندی، برند، تنوع، تعداد، قیمت سفارش، کد سفارش، وضعیت سفارش و تاریخ سفارش به شما نمایش داده می‌شود. این اطلاعات را می‌توانید بر اساس دسته‌بندی، نام یا کد کالا، برند، وضعیت و تاریخ مرتب‌سازی کنید.