در پنل فروشندگان می‌توانید تمامی سفارش‌ها را مدیریت کنید و از وضعیت هرکدام باخبر شوید. با کلیک روی لینک‌های درج‌شده در ادامه این مطلب می‌توانید به اطلاعات دست پیدا کنید. در پنل کاربری فروشندگان، بخش سفارش، شامل زیرمنوهای زیر است: