با کلیک روی زیرمنوی «تیکت‌های من» می‌توانید تمام تیکت‌هایی که تا آن لحظه ثبت کرده‌اید را مشاهده کرده و از وضعیت‌شان باخبر شوید. با کلیک روی «تیکت‌های من» صفحه‌ای مطابق تصویر پایین مشاهده می‌کنید. در قسمت بالا می‌توانید تیکت موردنظرتان را با فیلتر‌هایی مثل موضوع تیکت و بخشی که تیکت را برای آن ارسال کرده‌اید، جستجو کنید. یا حتی می‌توانید تیک‌ها را از با زمان‌بندی موردنظرتان فیلتر کنید. مثلا انتخاب می‌کنید که تیکت‌هایی که در تاریخ 1401/1/30 ثبت شده‌اند تا تاریخ 1401/2/30 به شما نمایش داده شوند.

نمایش تیکت‌ها شخصی‌سازی‌شده و تیکت‌های موردنظر در یک جدول و بر اساس عنوان، بخش، وضعیت و تاریخ ایجاد تفکیک می‌شوند.